Jaarlijkse BBQ wordt uitgesteld

Jaarlijkse BBQ wordt uitgesteld

Wegens de huidige COVID-maatregelen zien we ons genoodzaakt de jaarlijkse BBQ uit te stellen naar een later tijdstip.
Van zodra de overheid meer duidelijkheid verschaft over wat al dan niet is toegestaan, berichten we jullie over onze plannen.