Home

Welkom

Bedrijvenzone Eke

De bedrijvenvereniging werd opgericht op 18 april 2006. Onze missie bestaat er in zoveel mogelijk de samenhorigheid en samenwerking binnen de bedrijvenzone Eke te bevorderen, dit voor gevestigde bedrijven als voor bedrijven die zich wensen te vestigen. Door het organiseren van ledenvergaderingen, een nieuwjaarsreceptie , een BBQ, informatieverspreiding,…trachten we deze doelstellingen te verwezenlijken. De vzw vertegenwoordigt haar leden bij diverse overheidsinstanties. De raad van bestuur staat in voor de dagelijkse werking van de VZW.

Info Covid-19

Beste leden, onze sponsor het accountantskantoor staat ter beschikking voor